Strona glówna '; $uriBreadcrumb=''; // znalezienie id aktualnej podstrony (jesli komponent, musi uwzglednic parametry) if(strpos($uriInverse[0], ',')) $id_podstrony=$uriInverse[1]; else $id_podstrony=$uriInverse[0]; /* //wywolanie funkcji i odwrocenie tablicy makeBreadcrumb($id_podstrony,$breadcrumb,$sql_podstrony); $breadcrumb=array_reverse($breadcrumb); // wygenerowanie zmiennych do użytku na stronie for($i=0;$i'.$breadcrumb[$i]['nazwa'].''; else $pasekBreadcrumb.=' » '.$breadcrumb[$i]['nazwa'].''; }*/ //załadowanie breadcrumb //=========================================================== //=========================================================== //sprawdzenie czy ktos sie nie bawi adresem i nie zmienia jezyka na nieistniejacy /* for($i=0; $i